Báo Cần Thơ | bao can tho

Giới thiệu về Báo Cần Thơ
Website: https://baocantho.com.vn
Email: toasoan@baocantho.com.vn

Địa chỉ: 24 Trần Văn Hoài, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3830098 - Fax: (0292) 3830561

- Từ tháng 4-1992, kế thừa báo Hậu Giang (cũ), báo Cần Thơ xuất bản 2 kỳ/ tuần, 8 trang, khổ 30 x 40 cm, in 2 màu.
- Từ tháng 4-1996, báo Cần Thơ tăng lên 3 kỳ/tuần; từ tháng 8-1997, cả 3 kỳ báo trong tuần tăng từ 8 trang lên 12 trang, khổ 30 x 40 cm, in 2 màu.
- Từ tháng 1-1999, tăng thêm kỳ Chủ nhật, 16 trang, khổ 30x40 cm, in 4 màu.
- Từ tháng 7-2000, Báo Cần Thơ xuất bản 5 kỳ/ tuần.
- Từ tháng 10-2000, Báo Cần Thơ xuất bản 6 kỳ/ tuần.
- Từ ngày 1-1-2001, Báo Cần Thơ xuất bản 7kỳ/ tuần, 6 trang, khổ 42 x 58 cm, in 2 màu, trở thành nhật báo cách mạng đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long.
- Từ 1-1-2002, Nhật báo Cần Thơ tăng lên 8 trang, khổ 42 x 58 cm, in 2 màu, xuất bản liên tục ổn định đến nay.
- Ngày 1-1-2004, Báo Cần Thơ điện tử phát thử nghiệm trên mạng Internet. Từ 3-2-2004, Báo Cần Thơ điện tử phát chính thức, trở thành Báo điện tử đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long.
- Từ ngày 16-04-2007, Báo Cần Thơ Khmer Ngữ chính thức phát hành ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và một số tỉnh miền Đông Nam bộ.
- Từ ngày 22-12-2007, Trang tin Cần Thơ Khmer Ngữ chính thức phát trên mạng toàn cầu.
Nguồn: Địa chí Cần Thơ